เกี่ยวกับเรา (About)

บริษัท INCOSMAX

บริษัทอินคอสแม็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม และนำเข้าเกี่ยวกับสารต่างๆที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น สารแอคทีพผิวพรรณ สารเกี่ยวกับธรรมชาติ สารกันเสีย สารเติ่มแต่งต่างๆ น้ำมันและน้ำหอมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง

เครื่องสำอางประเภทต่างๆที่เรารับผลิต อินคอสแม็กซ์เป็นพาทเนอร์กับบริษัท เลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์จำกัด (LOP)

เราขายสารเคมีเครื่องสำอางต่างๆ ที่ใช้ผสมเครื่องสำอาง กลุ่มสารเคมีเครื่องสำอางต่างๆที่เรามีจำหน่าย สารเคมีเกรดCosmetic มีสเปคและราคาอยู่ในตารางตามที่กำหนด คลิ๊กดูทั้งหมด หรือดูตามหมวดหมู่ด้านล่าง

 

Share