ขายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ Cosmetics packaging of all kinds, minimum order 100 pieces per 1. (for specific customer ordered the product with the company).

And produce cosmetics integrated Get containing cream with minimum 100 packaging piece Every cosmetics packaging packing and price will be clearly identified (price is a Book Red / 1 pieces).

Customers who ordered the production of cosmetics with us. You can choose from packages that have already taken us to pack and pack. Packaging will be charged only Packaging.

Packaging is the service for specific customer order cream with us.

1.Pump bottle cream

Catalog / Pump bottle cream – 1 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขวดปั้ม1 Catalog / Pump bottle cream – 2บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขวดปั้ม2 Catalog / Pump bottle cream – 3 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขวดปั้ม3
Catalog / Pump bottle cream – 4 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขวดปั้ม4 Catalog / Pump bottle cream – 5บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขวดปั้ม5 Catalog / Pump bottle cream – 6บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขวดปั้ม1

2.Cartridge

Catalog / Cartridge – 1บรรจุภัณฑ์กระปุก1 Catalog / Cartridge – 2 บรรจุภัณฑ์กระปุก2 Catalog / Cartridge – 3บรรจุภัณฑ์กระปุก3
Catalog / Cartridge – 4บรรจุภัณฑ์กระปุก4 Catalog / Cartridge – 5บรรจุภัณฑ์กระปุก5 Catalog / Cartridge – 6บรรจุภัณฑ์กระปุก6
Catalog / Cartridge – 7 บรรจุภัณฑ์กระปุก7    

3.Cream tube – Foam

Catalog / Cream tube – Foam 1บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หลอดครีม1 Catalog / Cream tube – Foam 2บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หลอดครีม2 Catalog / Cream tube – Foam 3บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หลอดครีม3

 4.Plastic bottles – glass and pump.

Catalog / Plastic bottles 1บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ขวดพลาสติก1 copy Catalog / Bottles glass 1บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเครื่องสำอางค์1 Catalog / Pump 1หัวปั้ม1 copy
 Catalog / Pump 2หัวปั้ม2 copy    

 

The picture is not Copy copyright or take a picture on the web to or modified. If the violation is executed according to law. The act of computers and the Internet.